X

Vikingodden

Tønsberg

Vestfold er festet til det historiske kartet med alle funnene av vikingskip. Historien med båtbyggertradisjon, bygningsformer, religion og symbolikk, ga oss idéer og inspirasjon til et levende kompetansesenter. Senteret skulle gi mulighet for historieformidling gjennom aktiviteter. Besøkende ville få genuine opplevelser av håndverk innen båtbygging, treskjæring, tekstil og smedarbeider, og ville kunne sette sjøbein i et ekte seilende vikingskip.

Konseptet består av flere bygninger og utendørs aktivitetsområder. Naustet er utstillingsrom for Saga Oseberg der skipet kan ligge skjermet på vannet eller heises i vinteropplag, og henvender seg mot kanalen og passerende på broen. Allhuset rommer praktiske funksjoner som suvenirbutikk, verksted og kontorer. På tunet er det noen mindre og flyttbare bygninger, rom for skipsbygging og større arrangement. Bryggetorget er en mindre plass med mulighet for ulike aktiviteter hele året. Intensjonen med bygningenes form, volum, konstruksjoner og materialbruk er å knytte det historiske bryggeområdet i Tønsberg med senteret til Vestfold på en god måte, samtidig som det markerer seg som noe helt genuint.

Kategori:
Parallelloppdrag
Sted:
Tønsberg
Areal:
ca. 700m²
Ferdigstilt:
2020
Oppdrag:
Foto: