X

Vestland

Hytta ligger på en odde ved en liten innsjø i et vassdrag på Vestlandet. Det lå tidligere en eldre hytte på tomten. Eierne ville erstatte den gamle med en ny moderne fritidsbolig - tilpasset stedet, hyttehistorien og familiens nye behov. På tomten er det også oppført et naust med tilhørende badstue. Den nye hytta er plassert på samme sted som den gamle. Bygningen er oppdelt i fire volumer etter funksjon og innhold – inspirert av et typisk vestnorsk klyngetun. Fløyene er forbundet med en innglasset svalgang rundt et lite inntun, med adkomst fra svalgangen. Gangen knytter sammen de ulike rommene i hytta.

Planen er organisert langs to kryssende hovedakser på hver side av svalgangen. Én akse fra den østvendte inngangen til innsjøen og den høye fjelltoppen i vest; den andre aksen fra adkomsttunet ved bukta i sør rett nordover mot de fjerntliggende fjellene. Fra svalgangen har man direkte kontakt med det det lille inntunet - samtidig som bevegelsen fra rom til rom gir utsyn til naturen utenfor. Pulttakene løfter seg mot øst og vest og knytter hyttas interiører til omgivelsene. Alle rom har store vinduer med utsikt til sjø, fjell og skog.

Tomten er flomutsatt og bygningen er derfor hevet fra grunnen på støpte pålefundamenter over høyeste flomvannstand. Hytta og naustet har ellers tradisjonell materialbruk og detaljering; yttervegger med liggende vestlandskledning, taktekking med lokal lappskifer samt trapper og avsatser av store tørrmurte skiferblokker.

Kategori:
Sted:
Vestlandet
Areal:
110m² + 20m² uthus
Ferdigstilt:
2023
Oppdrag:
Foto:
Fotos og tegninger må ikke gjengis/deles uten ARK-TELLUS´ tillatelse.