X

Teglhagen

Tønsberg

Byboligene er del av et historisk tun tuftet på det gamle gårdsbruket «Slotsengen» fra 1800-tallet nord for Slottsfjellet. Tunet bestod av en stor sveitservilla, et bryggerhus og en låve. Den gamle låven var borte etter en brann i 2005, og sveitservillaen og bryggerhuset trengte oppgradering.

Hovedintensjonen med prosjektet var å gjenskape det historiske tunet. Løsningen er blitt et miljøvennlig fortettingsprosjekt der fortid møter nåtid i en meningsfull helhet. Sveitservillaen og bryggerhuset er rehabilitert og fasadene restaurert. Husene er innvendig ombygget til tre moderne leiligheter der de originale laftekjernene er bevart og eksponert i interiøret. Låven er gjenreist med tilnærmet samme hovedform og fotavtrykk. Den rommer i dag tre moderne byboliger i rekke med inngang fra gaten. Boligene er oppført av tre-elementer med diffusjonsåpne vegger og tak, og har et teknisk anlegg basert på fornybar energi. Tunet skal brukes av alle beboerne og har et felles hageanlegg med drivhus, hønsegård og uteoppholdsplass. Prosjektet representerer en annerledes bynær boform i forhold til tradisjonelle eneboliger og blokkleiligheter som ellers preger området.

Kategori:
Bolig
Sted:
Teglhageveien, Tønsberg
Areal:
712m²
Ferdigstilt:
2019
Oppdrag:
Foto:
Jan Roger Bodin