X

Stjerneplassen

Tønsberg

Tønsberg kommune ønsket å vitalisere byen med økt antall boliger, nytt parkeringsanlegg utenfor bykjernen og sentral for avfallssug. Vårt forslag til løsning var etablerere en sosial møteplass med bydelshus, kafe, sykkelparkering og takhager. Vår intensjon var å lage et forbildeprosjekt med fremtidsrettede energiløsninger for «smart living» i gode moderne byboliger. Løsningen skulle være en motor for utvikling og foredling av sørbyen, samtidig som det var et viktig bindeledd mellom sentrum og havna, Gunnarsbø, Haugar og fremtidig utvikling av Stensarmen.

Kategori:
parallelloppdrag
Sted:
Tønsberg
Areal:
11.200m²
Ferdigstilt:
2016
Oppdrag:
Foto: