X

Sti for øye

Fossnes

Installasjonen er del av en kunstpark etablert langs en sti i skogen ved Fossnes. Kunstparken inneholder verker av anerkjente norske og utenlandske kunstnere og arkitekter. Vår ide med «rede» var å lage et innendørs rom for ly og kontemplasjon langs stien. Det kan oppleves fra den nedre delen av stien som et stilisert fuglerede der det henger dramatisk ut over skrenten mellom trestammene. Fra det øvre nivået er redet tilgjengelig som et lite hus for enden av et tredekke på skogbunnen. Der kan man trekke innendørs for å søke ro, arbeide, spise og overnatte.

«Rede» er bygget på enden av horisontal stålramme, fastspent i bakken på det øvre platået. Stålrammen med tredekket danner en gangbro som strekker seg ut over skrenten. Installasjonen balanserer ytterst på broen og består av en glassboks kledd med redemateriale av sammefiltrede vinkler i eiketre.

Rommet har en enkel innredning med arbeids- og sittebenker nede og en stige opp til en hems med hvileplass. Derfra er det utsikt opp gjennom glasstaket til stjernene nattestid, og mot trekronene og fuglelivet om dagen.

Se http://stiforoye.no

Kategori:
Installasjon
Sted:
Fossnes Stokke
Areal:
Ferdigstilt:
Oppdrag:
samarbeid med arkitekt Giulio Torracchi
Foto:
Jan Roger Bodin