X

Stavernsodden

Larvik

Stavernsøya er en særpreget øy i skjærgården utenfor Stavern. Øya har et vakkert og variert landskap med turområde, badeplasser, kulturminner og et gunstig klima som gir grunnlag for et rikt biologisk mangfold. Øya har status som landskapsvernområde. Stavernsodden fyr ble bygget i 1855 og er nå automatisert.

Fyrbygningene og det tilhørende bryggeanlegget er fredet av Riksantikvaren. Det gamle fyret er blitt kystleddestinasjon og er tilgjengelig for allmenn rekreasjon og overnatting. Vi har tegnet et lite, landskapstilpasset servicebygg med toaletter for dagsbesøkende til øya. Vi har også utført registrering og oppmåling av fyrbygningene på oppdrag fra Kystverket.

Kategori:
Offentlig service
Sted:
Stavernsodden
Areal:
Vestfold
Ferdigstilt:
2010
Oppdrag:
Foto:
Ark-Tellus