X

Solliveien

Tønsberg

Boligene ligger i Solliveien på Skallevold utenfor Tønsberg. Eiendommen er regulert med spesifikke krav til saltak, gesims og mønehøyder. Boligene er tilpasset eksisterende terreng og utnyttet maksimalt innenfor plangrunnlagets premisser.

Tomta heller mot vest og nivåforskjellen er utnyttet ved å legge boligene ned i terrenget. Konseptet består av et tyngre betongfundament og et par panelkledde to-etasjes volumer med saltaksform. Mellom fundamentet og volumene er det glass som er både åpent og semi-transparent, og som gjør at volumene svever over terrenget. Boligene ligger forskutt i forhold til hverandre, og inngangene ligger på halvplanet mellom hovedetasjene. Dette gir gode skjermede uterom og gløtt ut på omgivelsene. På loftet er det takterrasse med utsikt over Skallevoldstranda og Oslofjorden.

Kategori:
Bolig
Sted:
Skallevold, Tønsberg
Areal:
440m²
Ferdigstilt:
2014
Oppdrag:
Foto: