X

Ramdal øst

Nøtterøy

Prosjektet er et innspill til Kommuneplan for Færder kommune. Eiendommen ligger lengst nord på Nøtterøy med gangavstand til Kaldnes og Tønsberg sentrum. Prosjektet er i tråd med RPBA sin målsetting om etablering av næringslokaler og nye boliger i sentrumsnære områder.

Eiendommen er langstrakt med slakt fall nordover mot Kaldnes. Tomten har også nivåforskjell fra adkomsten ved Ramdalveien i vest til boligveien nedenfor Teieskogen i øst. Det ligger i dag en bilforhandler og flere kontorbygg på eiendommen.

Området er planlagt for publikumsrettede virksomheter med et nærsenter og gatetun på det nedre nivået. Over dette skal det etableres boligbygg med felleshager. Det planlegges cirka 110 boliger fordelt på 6 bygninger i 3 til 5 etasjer med varierende leilighetstyper.  En typologi som ivaretar stille side, sol og utsikt vil gi et attraktivt og levende bolig miljø med ulike uteområder, nærlekeplasser og tun. 

Prosjektet skal ha høye ambisjoner for bærekraft med utstrakt bruk av trekonstruksjoner og grønne tak, samt fellesløsninger basert på fornybar energi.

Kategori:
eiendomsutvikling, boliger og næring
Sted:
Nøtterøy
Areal:
9.000 m² bolig, 7.000 m² næring
Ferdigstilt:
Oppdrag:
Foto:
perspektiv: Blom design, foto: Ark-Tellus AS