X

Prøvebustader

Vest-Telemark

Prosjektet var et samarbeid mellom Bygdelivsmeklaren i Vest-Telemark og fire kommuner der. Prøvebustadane var tenkt som et verktøy i forhold til å snu utviklingen av negativ befolkningsvekst i Vest-Telemark. Kommunene inviterte unge barnefamilier som kunne tenke seg å flytte fra byen og etablere seg i distriktet, til å leie en prøvebustad mens de samtidig søkte etter et hus å kjøpe eller en tomt å bygge på.

Målsetningen for prosjekteringen var å utvikle moderne bærekraftige boliger tuftet på lokalbyggeskikk, energieffektive løsninger, universell utforming og bruk av kortreiste materialer. Prøvebustaden i Øyfjell i Vinje var den første som ble bygget og ferdigstilt med støtte fra Husbanken.

Kategori:
bolig
Sted:
Vinje, Seljord, Hjartdal og Kvitseid
Areal:
-
Ferdigstilt:
2010
Oppdrag:
samarbeid med Giulio Torracchi, Ingolf Westbø, Rintala Eggertsson architects
Foto:
Jan Roger Bodin