X

Midgard

Borre

Midgard vikingsenter er en av Skandinavias viktigste museer for formidling av kunnskap om vikingtiden. Senteret ligger med utsikt over et storslått historisk landskapsrom, som strekker seg fra raet ned til fjorden ved Borre. Det vakre området er fredet og danner en stor park. I parken ligger Borrehaugene, som er Nord-Europas største samling av monumentale gravhauger fra merovinger- og vikingtiden. Området var den gangen et viktig kultsted og sannsynligvis også kongssete.

Borrefunnet i 1852 avdekket restene av en rik skipsgrav fra vikingtiden. De utgravede artefaktene ble overført til Universitetets Oldsakssamling, der de lå oppbevart fram til 2010. Da deler av det store funnet skulle bringes tilbake for å bli del av Midgard´s faste utstilling, ble vi bedt om å komme med idéer til et konsept for formidling av gjenstandene. Vi videre-førte oppdraget i utformingen av den fysiske rammen om utstillingen - med design av montere, lyssetting, klimatisering mm.

https://vestfoldmuseene.no/midgard-vikingsenter/

Kategori:
Offentlig museum
Sted:
Midgard historiske senter, Borre
Areal:
Ferdigstilt:
2010
Oppdrag:
Samarbeid m. Kulturhistorisk museum og arkitekt Tron Ove Meyer
Foto:
Ark-Tellus