X

Lilletorget

Stokke

Eiendommen ligger langs hovedgaten i Stokke sentrum. Komplekset har form som en hestesko med et felles torg i midten som åpner seg mot vest. På bakkeplan er det kafé- og butikklokaler som henvender seg til gaten og torget. På andre etasje mot gaten er det kontorlokaler. Forøvrig er det leiligheter som er tilbaketrukket og skjermet fra offentlige aktiviteter. Alle leilighetene har private uteoppholdsplasser mot sør og vest. Det er felles parkeringskjeller under hele komplekset.

Kategori:
Leiligheter og næringslokaler
Sted:
Stokke sentrum
Areal:
2.100m²
Ferdigstilt:
2008
Oppdrag:
oppdragsansvarlig hos Ola Roald AS arkitektur
Foto:
Jan Roger Bodin