X

Lialøkka

Hokksund

Prosjektet videreutvikler og forsterker områdets historiske karakter gjennom en arkitektonisk nytolkning av den rådende bygningstypologien. Det er en dialog mellom det eksisterende bygningsmiljøet og nabolaget med fokus på gammelt–nytt / landlig–urbant / felles–privat / ute–inne / siktlinjer–solforhold / eneboliger–rekkehus / delt horisontal–vertikal-delt, og fleksibilitet på alle plan. Tomten er delt i tre-fire smale parseller etter tradisjonelt mønster. Teigene er åpne mellom husene med mulighet for variert vegetasjon. Boligene har gjennomgående leiligheter med inngang fra felles hager via private forhager. Planløsningene er universelt utformet. Boliger i mer enn en etasje har livsløpsstandard på nedre plan og rettløpstrapp med plass til montering av trappeheis. Prosjektet er utarbeidet i samarbeid med m. Avju Landskap.

Kategori:
Parallelloppdrag
Sted:
Lialøkka, Hokksund
Areal:
1.400m²
Ferdigstilt:
2013
Oppdrag:
oppdrag i samarbeid med Avju landskap AS
Foto: