X

Iveland

Agder

Iveland er et gammelt gruvesamfunn hvor det funnet omtrent 115 ulike mineraler. Gruvedriften er nedlagt, men det er nå etablert et attraktivt og levende kommunesenter. Konseptet «Åkle» - et tradisjonelt vevd teppe – vever sammen boliger, næring og turisme og fokuserer på å videreutvikle Ivelands identitet knyttet til mineralforekomstene. Torget som er omkranset av boliger og næringsarealer fungerer som en åpen mineralpark der man kan lære om og samle mineraler. Prosjektet har gitt et stoppested for reisende, et møtested for de lokale innbyggerne, et senter for næring og gode boliger i et godt bomiljø.

Alle byggene er oppført i massivtre, og prosjektet ble støttet av Agder Wood og Innovasjon Norge for gjennomført bruk av massivtre (KL-tre). Prosjektet utviklet seg til et Bolyst-prosjekt med støtte fra Kommunaldepartementet. Det er også et forbildeprosjekt med støtte fra Husbanken mht. universell utforming - UU.

Kategori:
planlegging, bolig, næring, offentlig, landskap
Sted:
Iveland kommune
Areal:
Ferdigstilt:
2020
Oppdrag:
1. premie i parallelloppdrag, utført i samarbeid med Ola Roald AS arkitektur
Foto: