X

Guriskjær

Åsgårdstrand

Denne hytta er en erstatningshytte som ligger i strandsonen sør for Åsgårdstrand. Den gamle hytta hadde kjeller og en hovedetasje som lå en meter over terrenget. Den nye hytta ligger på samme sted og med samme fotavtrykk. Men kjelleren er fjernet og hovedetasjen er lagt ned på terrenget mot sjøen. Dette ga en andre etasje med lavere himlingshøyde, og det slakere pulttaket ligger godt under opprinnelig mønehøyde.

Kategori:
Fritidsbolig
Sted:
Guriskjær, Åsgårdstrand
Areal:
90m²
Ferdigstilt:
2016
Oppdrag:
Foto:
Jan Roger Bodin