X

DIVE Åsgårdstrand

Åsgårdstrand

DIVE Åsgårdstrand - innspill til ny sentrumsplan

Vi har spesialkompetanse i bygningsantikvarisk prosjektering og rådgivning. Vi kan tilby kulturminnefaglig registrerings- og oppmålingsarbeid, og rådgivning i forbindelse med restaurering av verneverdig og fredet bebyggelse. Vi har også erfaring med utarbeiding av Kulturhistorisk stedsanalyse DIVE.

En DIVE-analyse er en kulturhistorisk stedsanalyse og brukes som verktøy i kunnskapsutvikling og veiledning innen by- og tettstedsplanlegging. Riksantikvaren har i samarbeid med forskere, arkitekter og kommuner utviklet en mal for analysen. Analysens navn beskriver de fire hovedtrinnene i prosessen, og kommer av de engelske ordene Describe (beskrive), Interpret (fortolke), Valuate (vurdere) og Enable (aktivere).

Tema som er behandlet spesielt i DIVE-analysen for Åsgårdstrand er 1700- og 1800-tallsbebyggelsen, havneområdet, badebyen og turisme, samt Munch og andre kunstnere som har hatt sitt liv og virke i byen. Analysen er utarbeidet som innspill til ny sentrumsplan for Åsgårdstrand og gir føringer for hvordan stedet bør bevares og videreutvikles.

For å se hele analysen, trykk her (PDF ca 84,2MB)

Kategori:
Kulturhistorisk stedsanalyse
Sted:
Åsgårdstrand
Areal:
Vestfold
Ferdigstilt:
2016
Oppdrag:
utført i samarbeid med TRAFO arkitektur AS
Foto: